Privacy

Op deze pagina vind je het privacybeleid van Ministry of Frames B.V. We hechten veel waarde aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens en privacy. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelen wij volgen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij zullen ons zoveel mogelijk inspannen om de gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Binnen onze organisatie zorgen we voor de hoogste technische beveiliging ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Daarnaast verstrekken we deze gegevens niet aan derden, tenzij dit nadrukkelijk nagevraagd is bij de betreffende persoon en/of dat dit nodig is voor de uitvoering van het doel waarvoor we de gegevens verstrekken.

In dit privacybeleid leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Heb je vragen over de verwerking van de gegevens kan je mailen naar hello@ministryoffram.es.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

– Naam & adres;
– Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
– Functietitel & werkgever;
– Geboortedatum;
– Quitclaims;
– Geslacht;
– Betalingsgegevens;
– Media zoals foto-, video en audiofragmenten;

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

We kunnen jouw gegevens gebruiken voor:

– Het produceren van één van onze producties;
– Het onderhouden van contact;
– In het kader van goede bedrijfsvoering (als je bijvoorbeeld als freelancer met ons wilt samenwerken);
– Om te voldoen aan de wet- en regelgeving;

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Jouw rechten

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, mag je natuurlijk inzien welke gegevens we van jouw verwerken. Als je het idee hebt dat we de verkeerde gegevens van je hebben, zullen we deze rectificeren of aanvullen. Uiteraard mag je ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Als je het idee hebt dat we je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je dit beperken.

Daarnaast kan je ons ook vragen je verwerkte gegevens over te dragen aan een derde partij. Wanneer wij jouw gegevens verwerken op grond van toestemming staat het jou altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. We doen zo goed als mogelijk ons best om hieraan te voldoen. Mocht je hier klachten over hebben? Mail ons dan op hello@ministryoffram.es.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger hier schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.

Verstrekking aan derden

Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van een van de doeleinden, kunnen we gebruik maken van derden. Daarbij zullen we nooit meer gegevens delen dan noodzakelijk. Deze derden tekenen voorafgaand een overeenkomst waaronder geheimhouding valt.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Beveiliging

Bij Ministry of Frames nemen we een aantal maatregelen om te zorgen dat persoonsgegevens zo goed als mogelijk beschermd zijn. Zo hanteren we altijd een bepaald niveau van beveiliging dat voldoet aan de laatste technische eisen, waarmee we onrechtmatigen buiten deze gegevens kunnen houden. Werknemers bij Ministry of Frames die toegang hebben tot deze gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Daarnaast zijn alle systemen beveiligd met gebruikersnamen en wachtwoorden die we regelmatig aanpassen.

Links
Op onze website  zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. We zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun persoonsgegevens verwerken.

Vragen en contact

Heb je vragen hierover? Schrijf ons gerust op hello@ministryoffram.es.